LOUD & CLEAR

De viktigaste insikterna från Spotifys årliga Loud & Clear-rapport

Med sin årliga royaltyrapport Loud & Clear ökar Spotify transparensen i musikindustrin, så att artister, låtskrivare, fans och hela musikbranschen får en större förståelse för hur streamingekonomin fungerar. Spotify betalar ungefär två tredjedelar av sina musikrelaterade intäkter till rättighetsinnehavare och publishers, och nyligen redovisades att Spotifys globala utbetalningar under 2023 uppgick till över nio miljarder dollar. Men hur såg det ut i Sverige? 

Under förra året genererade svenska artister utbetalningar på nästan 1,8 miljarder kronor enbart från Spotify – en ökning med drygt tolv procent jämfört med 2022 och en dubblering jämfört med 2017. 

Statistiken visar även att musikbranschen fortsätter att blomstra – på alla nivåer. Under 2023 genererade fler än 500 svenska artister minst 500 000 kronor i royalties bara från Spotify. Antalet artister som når denna nivå har ökat med 70 procent sedan 2017. Dessutom genererade över 280 svenska artister mer än en miljon kronor från plattformen, vilket innebär en ökning med nästan två tredjedelar sedan 2018.

För första gången redovisar Spotify också att oberoende skivbolag och artister genererar nästan hälften av utbetalningarna, i Sverige såväl som globalt.

Sverige är en erkänd musikexportnation, men svenska artister dominerar även på hemmaplan, vilket kraftigt bidrar till ökade intäkter till den svenska musikindustrin. Under 2023 stod inhemska artister bakom 70 procent av alla låtar som tog sig in på den dagliga Topp 50-listan. 

Spotifys rekordutbetalningar

Svenska artister genererade under 2023 större utbetalningar än någonsin tidigare, vilket bidrar till att den svenska musikbranschen växer.

Ett rekordår för indiebolag och indieartister

Fler artister väljer att publicera sin egen musik på Spotify vilket ledde till att de oberoende skivbolagens andel av utbetalningarna förra året uppgick till nästan 50 procent. 

Fler artister genererar stora utbetalningar

Spotifys utbetalningar hjälper såväl etablerade som aspirerande artister att utveckla sina karriärer och nå sina fans. 

Så fungerar Spotifys royaltyutbetalningar:

  • Spotify betalar ut ungefär två tredjedelar av sina musikrelaterade intäkter till rättighetsinnehavare och publishers, som i sin tur betalar artister och låtskrivare baserat på deras enskilda kontrakt.
  • Utbetalningar från Spotify utgör endast en del av intäkterna för skivbolag, låtskrivare och artister; övriga källor inkluderar bland annat utbetalningar från andra streamingtjänster, skivförsäljning, försäljning av merchandise och biljetter till konserter.